top of page
IMG-20190311-WA0022_edited_edited.jpg

DE WAEGENEERE SALLY
DWS ARCHITECT

De sleutel voor een succesvolle nieuwbouw & renovatie

Een geslaagde nieuwbouw of renovatie is geen resultaat van magie, maar van vakkennis. Het geheim zit hem in de keuze van de juiste bouwpartners. De centrale figuur in het hele gebeuren is de architect. Hij vertaalt de bouwwensen in een persoonlijk ontwerp, waakt over de technische kwaliteit van de uitvoering en houdt daarbij altijd de belangen van de opdrachtgever in het oog.

"If you chase perfection, you often catch excellence."

William Fowble

INFO

WAT DOET DE ARCHITECT?


Op basis van de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever maakt de architect een creatief voorontwerp dat hij na goedkeuring omzet in een definitief ontwerp en een kostenraming. Hij stelt het dossier samen voor de bouwaanvraag en maakt de uitvoeringsplannen, het bestek en indien nodig een meetstaat en detailtekeningen. Op basis van de plannen, het bestek en/of de meetstaat krijgen aannemers een prijsaanvraag. De architect analyseert de prijsoffertes en adviseert over de keuze. Daarbij zoekt hij naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, rekening houdend met de vakbekwaamheid, referenties en financiële slagkracht van de aannemer. Hij controleert of het werk wordt uitgevoerd volgens de plannen en de richtlijnen van het bestek. Hij is aanwezig op de bouwplaats als er werkzaamheden op het programma staan die achteraf niet meer te controleren zijn of bij opdrachten die een technische uitleg vergen. Als onafhankelijk adviseur staat hij de bouwheer tijdens heel het bouwproces bij met objectieve informatie en advies over materialen, technieken, wetgeving en andere. Hij coördineert de gespecialiseerde studies, controleert de facturen van de aannemer voor u die betaalt en treedt op als uw adviseur bij de oplevering. Hij biedt u houvast en zekerheid in het bouwgebeuren.

HOE EEN ARCHITECT KIEZEN?


De belangrijkste criteria zijn de gewenste stijl en de vraag of het klikt met de architect. De stijl en manier van werken van een architect kunt u ontdekken tijdens de Vlaamse Renovatiedag. Aanbellen bij een huis dat bevalt behoort ook tot de mogelijkheden. Zo komt u makkelijk te weten wie de architect was, hoe de samenwerking en communicatie zijn verlopen, op welke wijze de architect zijn taak heeft vervuld, in hoeverre hij controle op de werkzaamheden heeft uitgeoefend en toezicht hield op het budget, de werkzaamheden en de bouwtermijn. Een architect uit de omgeving verdient eventueel de voorkeur, omdat hij gemakkelijker kan langskomen op de bouwplaats.

HOE ZIT HET MET CONTRACT EN ERELOON?


De meeste architecten rekenen niets aan voor een eerste, vrijblijvend gesprek. Als u de passende architect gevonden hebt, wordt de opdracht vastgelegd in een duidelijk en ondubbelzinnig contract. Vul standaardcontracten aan met gegevens over uw specifieke situatie. Bepaal in het contract het ereloon en de prestaties die de architect hiervoor levert. Voor renovatieprojecten wordt nogal eens gewerkt op basis van de effectief gepresteerde werkuren. Vraag een zo realistisch mogelijke inschatting vooraf. Voor bouwplaatsbezoeken zijn bedragen per bezoek vast te leggen met een raming van het aantal bezoeken en de fases waarin die zullen plaatsvinden. De architect kan ook de hoeveelheid werk op voorhand inschatten en daar een vaste prijs op kleven. Zaken die hij onmogelijk kan begroten, kan hij dan in regie opnemen. Het ereloon kan ook worden berekend als een percentage op de prijs van de verbouwing. Als de architect ook optreedt als veiligheidscoördinator of epb-verslaggever moet u deze prestaties apart betalen. Neem de wijze van betaling in de overeenkomst op. Meestal gebeurt die in schijven naargelang het geleverde werk. Zit u nog met vragen voor uw project? Leg ze voor aan uw architect.

Hans Wynant & Staf Bellens
Bron: http://www.unizo.be/gebouwenenvervoer/

bottom of page